GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25e maj 2018.Den ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär ett större skydd av personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

För oss på Unik Musik är det viktigt att värna den personliga integriteten och vi använder bara personuppgifter till det som vi verkligen behöver. Vi jobbar kontinuerligt med att anpassa våra rutiner så att de stämmer överens med svensk lagstiftning. Unik Musik ansvarar för att personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.

Unik Musik har upprättat en personuppgiftspolicy och en instruktion gällande GDPR som återfinns i ledningssystemet.

Kontakt

Unik Musik i Östergötland AB
Generalsgatan 4
582 73 Linköping

Org.nr: 559061-9200
Godkänd för F-skatt

Föreståndare
Jennie Ahlstrand
0739-75 78 00
jennie.unikmusik@outlook.com

Unik Musik
013-20 44 44
0760-48 14 44
unikmusik@outlook.com